“An Integrated Framework of Ocean Energy Sector Challenges” heter den slutgiltiga rapporten som nu publicerats av TP Ocean och som handlar om ett integrerat ramverk för havsenergisektorns utmaningar. Är du intresserad av rapporten kan du läsa samt ladda ner den här: https://oceanenergy-sweden.se/publications