Business Sweden har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga varor, tjänster och marknader för svenska produkter inom det maritima området.

Läs mer