Blekinge Offshore AB kallar till presskonferens imorgon (fredag) 09:30 med anledning av Försvarsmaktens problematisering kring en etablering av vindkraftsparken Blekinge Offshore.

“[…] bolaget anlitat överste 1. graden (PA) Bo Wranker för att granska de farhågor som enligt försvarsmakten borde innebära att planerad utbyggnad av vindkraft i Hanöbukten måste stoppas. Bo Wranker var chef för Sydkustens Marinkommando 1997-2000 och då ansvarig för att bl.a. samordna den marina övningsverksamheten i södra Östersjön och förbättra samövningsverksamheten med flygstridskrafterna i samma område.

På pressträffen kommer Bo Wranker att redogöra för sin analys och den rapport han tagit fram kring vilken påverkan en etablering skulle orsaka på militära och säkerhetspolitiska intressen.”

Källa: Blekinge Offshore AB