Det står nu klart att den internationella havsenergikonferensen ICOE 2018 kommer att arrangeras i Frankrike, närmare bestämt i Normandie. Hervé Morin, ordförande för regionen Normandie samt ONEM (Ouest Normandie Energies Marines), uttalade sig så här:

“Vi kommer att stå som värd för det största internationella havsenergi eventet år 2018, detta direkt efter att ha varit värd för den internationella konventionen om marin energi Seanergy. Båda dessa händelser är milstolpar som kommer att bidra till en ökad synlighet för Normandie, sett till FoU, innovation, leveranskedjor och utbildningserbjudanden, men det innebär också en ökad mognad för marknaden.”

ICOE anordnas regelbundet med två års mellanrum, senast 2016 i Edinburgh, Skottland. På plats fanns representanter från 25 länder och det brukar röra sig om mellan 600-900 experter samt ett 100-tal utställningar vid varje tillfälle.

Källor:

https://www.icoe-conference.com

http://tidalenergytoday.com