SSF finansierar nästa generations maritima robotar i ett projekt som kallas för SMaRC. Det rör sig om en tvärvetenskaplig satsning inom fyra områden och ska leda till högre prestanda och lägre pris.

SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning) har beslutat sig för att dela ut 400 miljoner kronor till fyra projekt inom programmet ”Industrial Research Centres” (IRC) där Maritima robotar är ett av fokusområdena. Projektet ifråga som kallas för “SMaRC” är tänkt att genom en tvärvetenskaplig satsning inom autonomi, uthållighet, perception och kommunikation, ta fram maritima robotar med bättre prestanda och till ett lägre pris.

Robotarna som ska användas för havsodling, områdesbevakning och miljömätning innebär att SMaRC säkerställer Sveriges topposition inom området för undervattensteknologi samtidigt som vi är med i täten för övergången till obemannade system, något som ”[…] kommer att ge svensk industri mycket goda möjligheter på befintliga och nya marknader.” skriver SSF i sitt pressmeddelande.

Projektledare för arbetet är Ivan Stenius, KTH. Medsökande lärosäten är Stockholm och Göteborgs universitet och industriella partners är Saab, MMT Sweden, FMV och FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).

Värt att nämna är att projektet bland annat grundar sig i agendan för undervattensteknik som vi var med och bidrog till under fjolåret: https://offshorevast.se/agenda-for-svensk-undervattensteknisk-innovation-klar/

Källa:

http://stratresearch.se/pressmeddelande/400-miljoner-till-forskningscentra/