sp_teaser_2016_teaser_24mar

Inom subseaområdet finns ett brett behov av högkvalificerade produkter och tjänster, såväl för forskning- och innovation som för planering, produktion och underhåll av anläggningar.

Teknikutveckling sker inom området olja och gas men också inom havsbaserad vindkraft. Utvecklingen på subseaområdet ger en ökad efterfrågan inom kartering- och övervakning av havsbottnar, rör- & kabelinstallationer samt utvecklingen av undervattensfarkoster med system för mätning-och bildhantering.

Hållpunkter i programmet

• Internationell utblick

• Marknad och teknik

• Utveckling och innovation

• Matchmaking

Dag: 15 september

Tid: 9.00 – 16.30

Plats: Radisson Blue Scandinavia Hotel Göteborg

För mer information och anmälan, se vårt kalendarium!

Kontakt:

Hans Larsson, Business Region Göteborg hans.larsson@businessregion.se 031-367 61 36 | Mob. 070-761 36 12

Kerstin Hindrum, OffshoreVäst kerstin.hindrum@sp.se| 010-516 65 86