Den 2-3 juni arrangerar KTH Marina System & Skeppssällskapet Marinteknikdagar på KTH, en studentkonferens och arbetsmarknadsmässa som är öppen för alla intresserade. Nedan ser du ett axplock från programmet:

Program:

2 juni

SESSION 2: UNDERVATTENSTEKNIK Ordförande: Johan Axiö (Sjöfartsverket)

11:00-12:00:

Exjobb åk5 – A CubeSat based submersible test bed for space technology – Christian Slettebo

KEx åk3 – Design av en lingående eldriven mätsond – Eric Bergström

Projekt åk4/5 – Mechanics and control of a towed underwater vehicle – Claes Tretow

Exjobb åk5 – Course stability of a towed submarine rescue vehicle – Joseph O’Brien

3 juni

SESSION 5: FÖRNYELSEBAR ENERGI Ordförande: Lillie Marlén Lock (Stena Teknik)

9:15-10:30:

EXjobb åk5 – Modeling and analysis of a semisubmersible with multiple wind turbines – Peng Ai

KEx jobb åk3 – Linklättrande mätsond – Axel Karlsson

EXjobb åk5 Modeling and concept design of ocean wave energy harvesting system – Rickard Holmgren

EXjobb åk5 Extreme loading and fatigue of wave energy device – Egil Gustafsson

SESSION 8: PROJEKTERING Ordförande: Mats Håkansson (Dolprop)

15:30-17:00:

KEx åk3 – Konvertering av kylfartyg till isförhållanden i Östersjön – Sara Högdahl

KEx åk3 – Vad gör en propeller bra? – Max Kjelstrup

KEx åk3 – Green energy for blue public transport – Annam Tanveer

Projekt åk4/5 – Towed underwater vehicle – Chiara Wielgosz

Exjobb åk5 – Bow design for operation in brash ice – Kjell Teepen

Vill du se hela programmet? Klicka här