Det pågående projektet Marinet2 kommer den 12 maj att hålla ett webinarium som är tänkt att hjälpa intresserade med finansieringsansökan för utlysningen som är öppen t.o.m. 20 maj.

Läs mer