Högskolecentrum Bohuslän (HCB) erbjuder utbildningen Marin Serviceingenjör. Efter utbildningen har studenten bland annat kompetens för att fackmannamässigt och kundorienterat utföra service, reparation, installation och tekniskt underhåll på el- och elektroniksystem i fartyg på varv och båtar. Utbildningen sänds främst från Göteborg och sker i huvudsak på distans med ett antal fysiska träffar. Läs mer (PDF)

Behörighet & information

FÖRKUNSKAPER Grundläggande behörighet.

Godkänt i Svenska 1/A, Engelska 5/A, Matematik 2/B eller motsvarande.

Godkänt i en av följande kurser: Maskinteknik grundkurs, Automation, Elteknik eller motsvarande kunskaper.

EXAMEN Yrkeshögskoleexamen

STUDIEORT Distans

SISTA ANSÖKNINGSDAG 15 september 2017

ANTAL PLATSER 32

START oktober 2017, studietakt 100 %

KONTAKT Utbildningsledare Ingrid Antonzon, ingrid.antonzon@uddevalla.se, 0522-696081