Vindenergitillhavs har via offshoreWIND.biz sett att Litauen är på väg att förbereda utvecklingen av havsbaserad vind vid den egna kusten i Östersjön. Byggnationen förväntas kunna påbörjas år 2020 och som förebild för lagförslaget har man tittat på såväl Danmark som Tyskland.

Litauen ser en potential av 7.2GW inom sex definierade zoner, vindhastigheten på 100m vid Litauens kust ligger mellan 8,5 och 9.5 m/s.

Läs hela artikeln