Kontaktpersoner


Erik Bunis

Processledare OffshoreVäst

erik.bunis@ri.se

Tel 010-516 50 38

Ansvarsområde

Erik Bunis, RISE. Är processledare för OffshoreVäst med ett övergripande ansvar.


Anne Gunnäs

WP-ledare (Marin Bioenergi)

anne.gunnas@lysekil.se

Tel 052 361 31 54

Ansvarsområde

Anne Gunnäs (WP4 Marin Bioenergi), Lysekils kommun. Inom OffshoreVäst ansvarig för Marin bioenergi, vilket innebär förnybar energi och biomassa generellt som även inkluderar kunskap och kompetensutveckling. Arbetar just nu med ett flertal förstudier.


Pierre Ingmarsson

WP-ledare (Havsenergi)

pierre.ingmarsson@ri.se

Tel 010-516 52 90

Ansvarsområde

Pierre Ingmarsson (WP2 Havsenergi), RISE. Arbetar med en rad olika projekt inom havsenergi och samordnar och ger support för utvecklingen av nätverket Ocean Energy Sweden. Fokus ligger på etablerandet och utvecklandet av havsenergi som en kostnadseffektiv och miljövänlig energikälla men också ett område för industriutveckling och teknikkunnande.


Tanja Tränkle

WP-ledare (Vindenergi)

tanja.trankle@ri.se

Tel 010-516 57 19

Ansvarsområde

Tanja Tränkle (WP3 Vind), RISE. Arbetar inom OffshoreVäst med Vindenergi till havs med fokus på att sjösätta den strategiska innovationsagendan med de företag som varit involverade. En stor del ligger även på Påverkansplattformen för förnybar energi till havs där ambitionen är att öka Sveriges påverkan på de utlysningar som sker inom det Europeiska forsknings- och innovationsprogrammet H2020.


Martin Schreuder

WP-ledare (Offshore Academy)

martin.schreuder@chalmers.se

Tel 046 31 772 26 62

Ansvarsområde

Martin Schreuder (WP5 Offshore Academy), Chalmers inst. för sjöfart och marin teknik som ansvarar för samordningen inom Offshore Academy. Inom Offshore Academy vill vi utveckla samarbetet mellan akademi, institut och industri. Det sker genom examensarbeten, utvecklingsprojekt och utbildningar framtagna i samarbete och för företag och andra intresserade organisationer.


Alexander Hertzberg

Kommunikatör

alexander.hertzberg@ri.se

Tel 010 516 59 50

Ansvarsområde

Alexander Hertzberg, RISE. Ansvarar för OffshoreVästs kommunikation, i synnerhet digitalt, med fokus på hemsidor och nyhetsbrev.


Christina D-Nordström

Administratör

christina.d-nordstrom@ri.se

Tel 010-516 53 42

Ansvarsområde

Christina D-Nordström, RISE. Projektadministratör sedan två år tillbaka inom OffshoreVäst. Förutom att hålla ordning på dokumentation, rapportering och organisera olika arrangemang har Christina fokus på kontakter med konsortiets medlemmar där hon bl.a. hjälper nya medlemmar till rätta, uppdaterar kontaktdata mm.