Den 31 maj är det dags för årets fjärde konsortiemöte. Fokus kommer att ligga på insamling och bearbetning av stora datamängder.

I en allt mer digitaliserad värld ökar mängden data i snabb takt. Den stora utmaningen ligger emellertid i att använda all denna information på ett smart sätt för att skapa värde och konkurrensfördelar.  Välkommen till en halvdag full av nätverkande, inspiration och handfasta tips. Som exempel visar vi på hur havsenergi kan ta steget från enstaka enheter till havsenergiparker för att säkra framtidens elbehov.

Tid: 31 maj 2016 kl. 09.30 – 13.00
Plats: Eklandagatan 86, Stora konferensrummet
Program:
09.30 – 10.00  Morgonfika
10.00 – 10.40  Erfarenheter från bilindustrin (frame work) Håkan Sparrman, Alkit Communication
10.40 – 11.40  Mätutrustning – Utmaningar vid mätning  Håkan Dahlbom, Synective Labs
11.40 – 12.00  Fikapaus
12.00 – 12.40  Installation och Behov – från enhet till havsenergipark Ulf Lindelöf/Filip Alm Waves4Power AB Jakob Sagatowski CorPower Ocean AB
12.40 – 13.00  Frågor och Diskussion

 

Till anmälan!