IMG_5794

Nu lämnar jag över processledarskapet i OffshoreVäst till Erik Bunis. Jag har haft några riktigt roliga år tillsammans med kollegor, processledning, styrgrupp, konsortiets medlemmar och andra intresserade, där vi gemensamt etablerat OffshoreVäst som en samarbetsmiljö för projekt, aktiviteter och innovationsfokus inom offshoreområdet. Jag kommer också i fortsättningen att vara engagerad inom OffshoreVäst men mer fokuserat på projektutveckling där inte minst kunskap och kompetens som finns inom andra verksamhetsområden än den egna, utnyttjas.

Kerstin: Det har varit en fantastiskt rolig och intressant tid att leda samarbetet inom OffshoreVäst. Jag har haft förmånen att lära känna så många nya människor och tillsammans lägga grunden till en innovationsmiljö inom offshoreområdet som jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla ytterligare. Så mycket kretsar idag kring havet och hur det kan utnyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Då behövs också kunskap om de utmaningar som havet står för. Den kunskapen finns inte minst bland dem som ägnar sig åt offshoreverksamhet, såväl inom traditionell olja/gas som inom havsbaserad energiutvinning ur vågor, tidvatten, strömmar och vind. När vi startade OffshoreVäst för ca tre år sedan fanns en ambition om kunskaps- och kompetensöverföring mellan offshoreområdets olika segment men också till och från andra branscher. Det ser vi nu hända och det är inte minst intressant att se de kontakter som växer fram inom olika typer av havsbaserad odlingsverksamhet. Gränsöverskridande kunskaps- och kompetensöverföring är för mig det resultat jag uppskattar mest. För det är där många innovationer uppstår. Jag är naturligtvis också väldigt glad över alla de projekt och aktiviteter som kommit till stånd och som på olika sätt bidragit till positiva resultat för konsortiets medlemmar och andra.

Var sak har sin tid och för att ta oss an OffshoreVästs framtida utveckling, lämnar jag nu över processledaransvaret till min kollega Erik Bunis. Det känns väldigt bra eftersom Erik har många års erfarenhet av att leda den här typen av arbete. Jag kommer att vara kvar inom OffshoreVästs operativa team men lägga mer fokus på att arbeta med projektutveckling. Jag kommer att arbeta mer med att ta tillvara kunskap och kompetens inom olja/gasområdet, satsningar inom lättvikt och undervattensteknik samt under andra halvåret 2016 också arbeta med havsenergiområdet under Pierre Ingmarssons föräldraledighet.

Jag ser fram emot nästa fas i samarbetet inom OffshoreVäst och önskar Erik välkommen och lycka till med sitt kommande arbete.

Erik: Sedan drygt två år har jag funnits på SP och arbetat inom samma sektion som OffshoreVäst teamet. Jag har i huvudsak verkat inom sjöfarts- och lättviktsrelaterade projekt och tangerande områden till OffshoreVäst. På nära håll har jag kunnat följa utvecklingsarbetet. När det nu blir dags för stafettväxling av processledarskapet är det med spänning och nyfikenhet jag tar mig an den nya uppgiften.

Innan anställning på SP kommer jag närmast från VINNOVA där jag under drygt tre år var processledare för ett större flaggskeppsprojekt som syftade till att höja innovationskapaciteten och skapa nya affärsmöjligheter för deltagande företag och organisationer. Dessförinnan ledde jag ett regionalt teknikcentrum med uppdraget att skapa förnyelseprojekt och understödja utvecklingen av regionens företag.

Det är min förhoppning att mina erfarenheter från liknade processer och innovationsplattformar skall komma OffshoreVäst till godo och jag ser fram emot nya bekantskaper och utmaningar. Tveka inte att höra av er med idéer och utvecklingsområden!