ABB själva menar att det rör sig om totalt 70 % lägre vikt. I praktiken innebär detta en chans att ytterligare reducera installationskostnaderna för denna typ av stationer.

Det nya HVDC-konceptet baseras på en modul-produktstruktur. Den optimerade basnivåplattformen innehåller allt som behövs för en fullt operationell HVDC plattform. Om det exempelvis skulle behövas en helikopterplatta, en kraftfullare kran eller dylikt, då kan detta läggas till efter behov istället för att behöva designa eller bygga om hela plattformen.

Varje modul som behövs kan produceras individuellt, parallellt med andra och i fler olika och mindre verkstäder till skillnad från den traditionella tillverkningen av hela plattformens överdel på en och samma plats. Detta, menar ABB, ökar kraftigt antalet möjliga leverantörer vilket leder till en mer konkurrensutsatt miljö och minskar riskerna i dessa megaprojekt.

Utöver fördelarna i tillverkningen ser man också verkliga transportfördelar. Det finns väldigt få fartyg som kan transportera och installera de största plattformarna men med en halverad vikt och ökad flexibilitet som följer av att kunna distribuera moduler mellan olika lastfartyg, representerar det nya konceptet en radikal förändring av logistikhantering.

Vikten som man sparar genom användandet av det nya HVDC konceptet har möjliggjorts genom en betydande reduktion i HVDC-hårdvaran som installerats på plattformen. Bakom framgången ligger omfattande studier och tester som hjälp till att reducera redundansen samtidigt som man lyckats behålla de höga nivåerna som är nödvändiga för hela systemet.

Källa: http://www.offshorewind.biz/2016/11/16/abb-unveils-lightweight-ac-platform-free-hvdc-solution/