Strategin är framtagen i samarbete med ett stort antal branschföretag från industrin som spänner över ett brett område från material och teknikleverantörer till tjänsteföretag och kraftbolag. Universitet och institut har bidragit med värdefull input ur forskningssynpunkt. Fokus ligger på utveckling av teknik anpassad för Östersjöförhållanden, men industrin har även lyft fram vinsterna med att kombinera en utbyggnad av vindproduktion till havs med utbyggnad av nya elnät till havs för anslutning av vindparker, men lika viktigt också, som en strategi för en ökad integration med elnäten i andra länder runt Östersjön och inom EU:s energiunion.

Med rätt förutsättningar och ett starkt fokus på kostnadsreducerande innovation ser företagen en möjlighet att göra Östersjön till något unikt, när det gäller att utnyttja ett innanhav för produktion av förnyelsebar el som i bästa fall kan stå som förebild för liknande utbyggnader i andra delar av världen, trots att vi inte har någon egen industri som tillverkar själva vindturbinerna. Samtidigt skapar vi 25 000 nya arbetstillfällen i Sverige och en industri som omsätter mer än 50 miljarder per år.

Hela agendan finner du här!