Efter Agendaforum den 17 juni har vi nu diskuterat kring den strategiska innovationsagendan med vår advisory group som består av John Rune Nielsen, vice VD SP; Tomas Kåberger, Professor Energi & Miljö Chalmers och styrelseledamot Vattenfall samt Staffan Jacobsson Professor Miljösystemanalys Chalmers. De granskade vårt arbete hittills och framförde hur de vill att vi ska fortsätta arbetet mot en slagkraftig innovationsagenda. Bland annat lyfter de betydelsen av att tydligt positionera den havsbaserade vindkraften i Östersjön som en del i den europeiska elförsörjningen. En stark argumentation för ett havsbaserat stamnät måste bygga på detta. Dessutom är det essentiellt att visa vad som måste göras för att Sverige ska ha en framgångsrik havsvindbransch inom tio år.

Vi ska alltså fortsätta vårt prioriteringsarbete. Efter sommaren fokuserar vi på avstämning med forskare och intresseorganisationer som har arbetat intensivt med  ovan nämnda frågeställningar. Målet är en agendastruktur som är granskad av vår advisory group för att vi ska ha det väsentliga med när den slutliga agendan skrivs – enligt plan blir den klar innan årsskiftet.

Läs mer om vårt mål och Vindenergi till havs. Du kan också skicka frågor eller synpunkter till någon av oss.

Vi tar nu lite ledigt och till hösten återvänder vi med nya krafter och fortsätter vårt samarbete med den strategiska innovationsagendan. Vi tackar för ert stöd, hjälp och uppmuntrande heja-rop i vårt arbete och välkomnar det i vårt fortsatta arbete!

Vi önskar er alla en skön sommar!