Skall Sverige som land, som anses sakna energitätheten som krävs för att utvinna energi ur havets vågor, fortsätta att investera i havsenergi? Det var en av frågorna som energimyndigheten ställde under havsenergiforum 2016 i Smögen där internationella deltagare inom IEA-OES och svenska intressenter deltog under två dagar mellan 11-12 maj.

Dagarna inleddes med ett besök hos Seabased i Lysekil och en rundvandring för att få en känsla för produktion, utmaningar och möjligheter. Uppskalning är en utmaning både att gå från individuella enheter till en havsenergipark och produktionskapaciteten i framtiden. Enligt VD Mats Leijon så håller en order på 10MW fabriken sysselsatt i cirka ett år.

villat moccia

Tillbaka till Smögen. Havsenergiforum 2016 öppnades av Rémy Kolessar, avdelningschef för forskning och innovation på Energimyndigheten, genom att han gav en övergripande bild av framtidens utmaningar inom energiförsörjning och hur havsenergi delar dess börda samt att utvecklingstakten måste öka.   Ordförande för IEA-OES José Luis Villat och Jacopo Moccia, Policy and Operations Director, Ocean Energy Europé, pekade ut stegen som är nödvändiga för att havsenergi skall bli kommersiellt. Hur detta skall gå till redogörs utförligt i Ocean Energy Strategic Roadmap och som kommer publiceras under oktober 2016 vid Ocean Energy Europe Conference & Exhibition.  Eftermiddagen bestod i presentationer från svenska aktörer samt att försöka besvara Energimyndighetens frågor i en workshop om hur Sverige kan bidra för att jobben inom havsenergisektorn skall skapas i Europa.  Dag 2 modererades av Sebastian Axelsson från Vinnova och dagen bestod av presentationer från olika projekt som Energimyndigheten stödjer. Från Offshoreväst presenterade Corpower, Ocean Harvesting, Chalmers och KTH sina projekt:

  • Ickelinjära och viskösa effekters inverkan på energiomvandlingen hos flytande vågkraftverk
  • Billiga och högpresterande direktdrivna generatorer för vågkraft och marin strömkraft
  • Utveckling av vågkraftssystem med central omvandling (hub) till elektricitet, samt kombination av boj- och drivlinetekniker
  • Flytande vågenergistrukturer i komposit för hög tillförlitlighet, minimerat underhåll och effektiv produktion av energiomvandlare

jeromine maillet sidenmark

Jéromine Maillet, CorPower Ocean AB                                Mikael Sidenmark, Ocean Harvesting Technologies AB

  Aktuella rapporter: