Pierre Ingmarsson WP-ledare OffshoreVäst agerar moderator WavEC 2018

Tidigare i veckan var vår WP-ledare Pierre Ingmarsson på plats i Lissabon för WavECs årskonferens där han talade om havsenergi och innovation. Som moderator ledde han även en paneldiskussion som inkluderade våra medlemmar RISE och CorPower Ocean

Seminariedagen i Lissabon präglades av diskussioner kring havsenergisektorns utmaningar samt större projekt där vikten av innovation och samarbete inom sektorn var något som poängterades av Pierre:

“Innovation måste ske varje dag i denna sektor, både i småföretagen och genom hela värdekedjan. För att detta ska kunna ske behöver vi mekanismer och en syn som stödjer öppenhet. Om utmaningarna som finns ska besvaras med kunskap, erfarenhet och mänsklig nyfikenhet och vilja att lösa saker, då måste information delas och tacklas på flera sätt tillsammans.”

Bland övriga höjdpunkter från konferensen i Lissabon, presenterades OCEANIC-projektets biofouling-databas som finns tillgänglig via deras hemsida, läs mer på Ocean Energy Sweden.

Vill du ta del av presentationerna från Wavec? besök deras konferens-webbsida