Havsbaserad vindkraft

Senaste nätverksträffen för Västsvensk Subsea hölls 15:e februari i Kode hos Bror Tonsjö AB med deltagande av OffshoreVäst. Tonsjö AB erbjuder avancerad skärande bearbetning i metalliska material till kunder med höga krav på kvalitet. Man erbjuder kunden helhetslösningar inom områdena svarvning, fräsning och långhålsborrning. Den största delen tillverkas för fordonsindustrin, men deras produkter finns även representerade i världens alla hav inom subsea-applikationer. Det gedigna och ständiga kvalitetsarbete och den snabba leverenstiden är en avgörande faktor för dessa lyckade exempel.

Under nätverksträffen öppnade OffshoreVäst för ett alternativt perspektiv för bolag som tidigare har haft sina kunder inom sektorn för olja och gas. Tanja Tränkle, som leder arbetspaketet havsbaserad vindkraft inom OffshoreVäst, gav en överblick över potential, volym och prognoser för offshore-marknaden vind, både i Europa och världen över.

På olika platser drivs just nu starka initiativ för att bolagen inom olja och gas framgångsrikt ska kunna transferera sin kompetens till havsbaserad vind, så till exempel i Skottland eller i Norge. Det är viktigt att förstå vilka aktörer marknaden präglas av, vilka strukturer som har etablerats, vilka utmaningar industrin har identifierat och vilken potential till effektivisering och kostnadssänkning som inte har utnyttjats än… Det är då man som företag eller som konsortium kan identifiera de mest tillgängliga delarna och göra en riktad och förhoppningsvis framgångsrik satsning.