Bright Water Fish har genomfört ett första samrådsmöte med Länsstyrelsen angående placering av havsbaserad fiskodling i Lysekil. Det föreslagna systemet är halvslutet (semi-closed) och tar in vatten från 20-30 meters djup vilket innebär jämnare temperatur och salthalt. Fekalier, foderrester etc. pumpas upp och tas i land för att rötas till biogas.

Som del av konceptet utreds kompensatoriska åtgärder, såsom odling av sjöpung och alger.

Källa:

www.brightwaterfish.se