Havs och vattenmyndigheten skriver att nio grannländer samt Åland tidigare i år fick möjlighet att ge respons på de första utkasten för Sveriges havsplaner. Alla deltog på mötet i Stockholm utom Ryssland och Norge. Nedan följer ett antal punkter som man kom fram till:

 

  • Det skulle vara intressant att diskutera planeringssamarbeten i skärgården mellan Stockholm och Åland. Akvakultur är en viktig fråga att diskutera.
  • Ett behov av bilaterala diskussioner mellan Finland och Sverige gällande en hyperloop som skulle sammankoppla länderna, gemensamma frågeställningar att diskutera är exempelvis fraktvägar och prioriterade områden för fiske.
  • Energi kan vara en framtida diskussionspunkt mellan Lettland och Sverige. Det finns också ett behov av att i detalj se hur fiske bör hanteras då det är ett intresseområde.
  • Gränsen mellan Sverige och Tyskland är trång. Vi behöver komma överens om korridorer och anslutningspunkter för kablar samt se över intresseområden ur ett kumulativt perspektiv.
  • Det huvudsakliga estländska intresset för Sveriges havsplaner är antagligen fiske och sjöfart. Alla sorters förändringar vad gäller skeppsfrakt är intressanta att diskutera.
  • Fraktvägar och fiske behöver diskuteras mellan Polen och Sverige i frågor gällande tillgänglighet, och södra midsjöbanken är här en gemensam fråga. Hur man hanterar Natura 2000-områden i är också en generell diskussionspunkt.
  • Det finns ett farligt område vid gränsen mellan Litauen och Sverige på grund av material som inte exploderat.
Nästa steg i processen handlar om att samla ihop synpunkter från dialogprocessen innan man börjar med utkast till planer och andra förberedelser under början av 2018. Du kan läsa hela rapporten från mötet här