Framtidsutsikter inom Subsea

Snart, närmare bestämt den 20:e september, anordnar OffshoreVäst tillsammans med Business Region Göteborg ett seminarium och workshop inom ramen för Västsvensk Subsea. Utöver intressanta talare ges även möjlighet till att knyta nya kontakter, bredda kunskapen och höra mer om framtidsspaningar för olika områden inom subsea.

Efter ett antal tuffa år börjar en viss ljusning i branschen anas, såväl inom olja och gas men även inom förnybar havsenergi. Svenska företag har hög kunskap och kompetens men påverkas också av den internationella marknaden och de svängningar som sker där. Seminariet fokuserar på utvecklingen inom olika områden; Hur är framtidsutsikterna för olja och gas? Hur ser utvecklingen ut för havsbaserad vindkraft och annan förnybar energi? Vad finns det för möjligheter för nya affärsområden inom subsea?

Efter lunch bjuder vi in till workshop med det norska rådgivningsföretaget Inventura, som visar hur man steg för steg kan öka sina chanser till att lyckas på den norska offshore marknaden.

Syftet med dagen är att stärka svenska subseaföretag och skapa en mötesplats med fokus på omvärldsbevakning, framtidsspaningar och möjlighet att skapa nya kontakter och nätverk.

Varmt välkomna!

Datum: Onsdagen den 20:e september 2017

Tid seminarium: 8.30-13.00 inkl. lunch (registrering 8.00-8.30)

Tid Workshop: 13.00 – 15.30

Plats: Radisson Blue Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg

Kostnadsfritt (Anmälan krävs, no show-avgift på 300:- debiteras om avanmälning inte skett före 12.00 den 19/9)

Program

08.00 Välkommen

Hans Larsson, Business Region Göteborg

Kerstin Hindrum, RISE/OffshoreVäst

08.45 Divergerande utsikter för gas och olja

Anders Söderberg, Commodity and FX strategist, SEB

09.15 Marknadsutveckling av havsbaserad vindkraft

Göran Loman, Fil Dr/projektledare, beskriver marknadsutvecklingen inom havsbaserad vindkraft samt presenterar Vattenfalls verksamhet inom området.

09.45 Vad krävs för att bli leverantör på den norska offshore marknaden?

Tom Eirik Fredriksen, Senior manager, Brit Borsheim Henriksen, Partner, Inventura AS

10.15 Kaffe

10.45 Fiskodling till havs – Nytt affärsområde för subsea industrin?

Trond Strømgren, Supplier Development Consultant, Maritim Forening Sogn og Fjordane

11.15 Flytande vindturbiner

Gabriel Strängberg, VD, SeaTwirl

11.30 Testsite Skagerrak – marina testmiljöer i Västsverige

Anne Gunnäs, marin utveckling, Lysekils kommun

Summering av förmiddagen.

12.00 Lunch

Program (Workshop) 13.00 – 15.30:

Aktivitetsnivån är på väg upp igen i den norska olje- och gassektorn, men konkurrensen om kontrakt är fortfarande genomgående mycket hög. Det är tufft att komma i position och vinna kontrakt och det är en utmaning att uppnå lönsamhet med uppdrag i den hårda konkurrens som råder. Tom Eirik Fredriksen och Brit Borsheim Henriksen från Inventura visar hur man man steg för steg kan öka sina chanser till att lyckas på den norska offshore marknaden.

Program

  • Positionsanalys och marknadsstrategi
  • Analys av förfrågningsunderlag och strategi för erbjudande
  • 360 graders kontraktsstyrning
  • Lönsamhetssäkring