Fokus på framtiden när OffshoreVäst med partners söker svenska företag för en gemensam satsning på morgondagens offshoremarknad.
Nya värdekedjor för Offshore
Världen förändras hela tiden och elförsörjningen är inget undantag. Om ca 20 – 30 år är planen hos EU och många andra länder att all el skall komma från förnyelsebara energikällor. Ett ökat intresse riktas därför mot bl.a. havsenergi där den nya marknaden kommer innebära ett stort behov av olika leverantörer. Olika teknologier, innovativa tillämpningar och affärsmodeller kommer kunna bidra till effektiva, tillförlitliga och smarta lösningar t.ex. inom automation, avancerad konstruktion och produktion, logistik, Big data, GIS, positionering, IoT, sensor- och reglerteknik, m.m.

Vi vänder oss till svenska företag som är nyfikna och öppna för att hitta lönsamma & hållbara affärer inom Offshore, specifikt förnyelsebar energi.

I samarbetsprojektet Nya framtida värdekedjor för Offshore samlas svenska innovationsmiljöer med syftet att skapa tillväxt hos svensk industri inom en helt ny global och växande bransch. Målet är att identifiera 4-5 värdekedjor där nya kontakter, ny teknik och kanske även affärsmodeller möts och leder till lika många operativa utvecklingsprojekt. Nya framtida värdekedjor för Offshore pågår under ca 2 år och delfinansieras av ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) via Tillväxtverket. Utöver oss själva består projektet av våra samarbetspartners Triple Steelix, Automation Region och FPX.

Tycker du att det låter intressant?

Kontakta Kerstin Hindrum, Erik Bunis eller Gert Westergren (Triple Steelix 2.0)