Tiden räckte inte till när Edwin van de Brug från det holländska företaget Van Oord exklusivt besökte OffshoreVäst för att berätta om och diskutera de senaste utvecklingarna inom havsbaserad vindkraft i Europa.

Edwin är verksam inom havsbaserad vindkraft sedan 2001. Men även efter så många år är det rätt av honom att påstå ”Vi har bara börjat…”. Vad han menar är att utvecklingen av nya lösningar fortfarande pågår med hög hastighet: ”Bigger is better”, åtminstone så här långt och med storlek behöver metoderna och designen utvecklas hela tiden. Som ett exempel nämner han att turbintillverkaren Vestas har hoppat från den tidigare 3MW-plattformen upp till 8-10MW-plattformen i ett svep. Man förutsätter att turbinerna snart kommer bli 14MW och ha en rotor på 200m i diameter. I princip finns det då inget installationsfartyg till förfogande.
Och var slutar det? Den snabba förändringstakten gör det väldigt svårt att planera långsiktiga investeringar och balansera riskerna, det är också väldigt svårt att tjäna tillbaka pengarna på innovationer: Varje förändring blir snabbt också relativt dyr till havs och förändringstakten är så hög att man inte hinner få betalt för det nya innan det har hunnit bli föråldrat. Van de Brug ser dessutom ett slut på det tidigare utpräglade samarbete inom marknaden i så kallade JIP (joint industry project) då konkurrensen har blivit väldigt mycket större pga. rådande anbudssystem som de flesta länder har infört. Endast stora elbolag kommer att kunna balansera upp risken för innovativa förändringar genom sina stora projekt, kluster och sina portföljer.

Ett hinder för förbättringar ser han också i att leveranskedjan är väldigt styrd uppifrån (top-down) och därmed beroende av hur hög kompetens den kravställande organisationen har. Strama processer för upphandling är också en begränsande faktor. De flesta elbolag underordnas nuförtiden reglerna för EU-upphandling och alla förändringar betyder därför stora kostnader och fördröjningar i inköpsprocessen som också gör att redan förhandlade kontrakt kan behöva förändras och förnyas.
Frågan är om den beställande organisationen ställer de rätta frågorna till rätt leverantör i rätt tid: Vad skulle kunna göras bättre? Hur? Vad och vem behövs? Van Oords strategi är att kliva in i projekt som minoritetsägare för att visa på sitt engagemang för projektets bästa och för att tidigt kunna påverka projektets design och planering. I genomförandefasen är det sedan glasklart för Edwin att det viktigaste för en aktör som vill vara en långsiktigt framgångsrik leverantör inom havsbaserad vindkraft, är att hela tiden ha full koll och kontroll över gränssnitten: inom design, konstruktion, produktion och installation, både tidsmässigt och ekonomiskt såväl som i kontrakten: ”align, align, align!” Vad som räknas i slutändan är en snabb och felfri installation till havs (”cycle-time”) så att rätt väder kan utnyttjas till fullo.

Tack Edwin för ditt besök i Sverige! Vi har lärt oss mycket den här eftermiddagen och tackar alla deltagare för era engagerade frågor, diskussioner och samtal!