I två år har vi arbetat med den Strategiska forskningsagendan och roadmappen för havsenergi som båda nu är färdigställda och finns tillgängliga för läsning och/eller nedladdning. Dessutom finns flera publikationer inom RiaSoR-projektet (Reliability in a Sea of Risks) som vi vill lyfta fram och gärna dela med oss av, ett projekt som för övrigt kommer att fortsätta i form av RiaSor II (läs mer under “Associerade projekt”). Är du intresserad av havsenergi är du med andra ord på rätt plats!

Om projektet RiaSoR:

Internationellt projekt som syftar till att etablera bästa praxis när det kommer till tillförlitlighetstester för våg samt tidvattenskraftverk. Genom utvecklandet av standardiserade riktlinjer med fokus på tillförlitlighet och även träning vad gäller användandet av nyligen etablerade metodologier, skapar vi en ökad säkerhet och tillförlitlighet inom havsenergisektorn.

Läs mer

Besök också gärna nätverket Ocean Energy Sweden för att läsa om vårt arbete där.

För mer information om vårt arbete, kontakta Pierre Ingmarsson, WP-ledare havsenergi