I vår SIA (Strategisk Innovationsagenda) förutspår vi en stor potential för kostnadsreduktion inom havsbaserad vindkraft.

”Under arbetet med den här agendan konstaterar dock de företag som intervjuats att det finns en potential att sänka kostnaderna med 40 till 60 procent, genom rätt satsningar. En sådan utveckling skulle skapa konkurrensmässiga produktionskostnader för vindenergi till havs”

Innanhavsklimatet är här avgörande för kostnaden, där Östersjön därmed blir billigare än exempelvis Nordsjön. Analyser från Chalmers visar att Östersjön har en kostnadsfördel med upp till 40 procent. Dessutom är det lägre investeringskostnader (26%) och lägre underhållskostnader (23%) i Östersjön jämfört med Nordsjön.

Washington Post konstaterade tidigare i september att en undersökning som man gjort med vindenergiexperter, visar att kostnaden för att producera el genom vindkraft bör minska med mellan 24 till 30 % när vi närmar oss 2030.

“In a nugget of very good news for the renewable energy sector, a survey of 163 wind energy experts has found that in the coming decades, the cost of electricity generated by wind should plunge, by between 24 and 30 percent by the year 2030, and even further by the middle of the century.”

Man kan således konstatera att forskningen talar för fortsatt sänkta kostnader för vindenergi till havs oavsett om man bygger i utomhavsklimat eller innanhavsklimat. Den prognos vi nu ser bekräftar framförallt potentialen i havsbaserad vindkraft som ett med tiden konkurrenskraftigt alternativ som endast kommer att bli billigare. Det viktiga är nu att Sverige satsar på forskning, teknikutveckling och uppbyggnad av en konkurrenskraftig industri, vi har nämligen alla möjligheter att ligga i framkant när det kommer till denna förnybara energikälla.

Källor:

https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/09/12/wind-power-is-going-to-get-a-lot-cheaper-as-wind-turbines-get-enormous/?postshare=2661473754518218&tid=ss_tw&utm_term=.8e1182ecd2c8

”Strategisk innovationsagenda för vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv”