Välkänd inom havsenergisektorn – då Ocean Energy Europe är koordinator – finns det just nu en utlysning för möjlighet till test i en av fyra utvalda testcenter aktuell för ansökningar. Utlysningen är dock också öppen för tester av system eller komponenter för havsbaserad vindkraft.

Se utlysningstexten här

Det viktigaste från webinariet:
– Både marin energi och havsbaserad vindkraft kan söka.
– Både system och komponenter kan testas.
– Man söker för test i en av fyra test center som ingår i FORESEA-konsortiet. Möjligen måste man etablera ett bolag i det land där man vill testa.
– Testerna ska börja så snart som möjligt och pågå upp till max ett år, det ska alltså påbörjas under 2016 eller tidigt under 2017. Dessutom krävs det minst TRL5
– Det viktigaste är att påbörja dialogen med det önskade testcentret så fort som möjligt då dessa kan leda in i FORESEA-konsortiet och klarlägga vad som gäller för just deras testcenter inom utlysningen.
– En ny utlysning med liknande förutsättningar kommer om 4-5 månader och man vill göra omkring 3-4 liknande utlysningar totalt under detta program.

Till webinaret