Här kommer en första statusuppdatering från det pågående initiativet att ta fram en innovationsagenda för området havsbaserad vindkraft samt havsbaserade elnät.

Ett initiativ som startades i slutet av förra året inom företagsnätverket Offshoreväst och nu har övergått i ett projekt som från april också stöds av Energimyndigheten. Ett projekt där vi kommer att kartlägga:

◾Vad gör företagen inom havsbaserad vind i dag, i Sverige eller utomlands?
◾Bedrivs det i dag någon produktutveckling eller annat innovationsarbete på företagen inom detta område?
◾Hur ser företagen på möjligheten att göra affärer på en eventuellt kommande marknad för havsbaserad vindkraft i Sverige?
◾Är företagen beredda att satsa på nya produkter och tjänster eller har företag från andra länder ett allt för stort försprång?

Kort och gott vad tänker, vill och kan företagen göra inom området havsbaserad vindkraftsproduktion och transmission i dag och i framtiden.

Anledningen till att just du får denna uppdatering är att vi i förberedelsearbetet av agendan och kommer att inkludera företag och organisationer på något sätt har eller kan tänkas få ett intresse av en kommande satsning på havsbaserad vindkraft i Sverige. Vi är därför mycket intresserade av att få in dina och ditt företags eller din organisations synpunkter. Som ett led i vårt arbete har vi därför tagit fram en enkät som vi vore tacksamma om du tar dig tid att besvara. Svaren från enkäten kommer att ligga till grund för hur vi går vidare med agendan. Att samlas kring en agenda är ett första steg mot att eventuellt kunna utarbeta ett program som har möjlighet att få offentligt stöd. Det betyder i så fall att företag kan söka statlig medfinansiering för forskning- och innovationsprojekt som kan leda till nya produkter, tjänster och affärsmodeller.

Syftet är med andra ord att stärka svensk industri att kunna bli ännu mer konkurrenskraftig och framgångsrik inom området havsbaserad vindkraft och havsbaserade elnät.

Vi kommer också att anordna ett antal workshops/diskussionsforum där du som företagare har möjlighet att diskutera affärspotential eller lyfta fram branschens behov för att lyckas inom området. Passa på att nyttja tillfället till att få din röst hörd genom vårt agendaarbete.

Kommande workshops:

◾28 april i Stockholm
◾29 april i Göteborg
◾6 maj i Ronneby

Du är välkommen att att kontakta oss via mail eller telefon med åsikter och tankar kring framtiden för innovationsområdet havsbaserad vindkraft och havsbaserade elnät.

Du får gärna vidarebefordra denna information till andra i branschen som du tror skulle ha nytta och intresse att känna till om vårt arbete.

För mer information, kontakta Stefan Ivarsson, Scandinavian Wind