Nu kan vi läsa det i branschnyheterna: Världens första interconnector mellan två länder som också förbinder två länders havsbaserade vindkraftparker blir av.

Kriegers Flak, ett grunt område i södra Östersjön som ligger just där Sverige, Danmark och Tyskland möts, blir så småningom ett exempel på en verklig energiunion. Två kablar á 25 km kommer att läggas mellan den tyska parken EnBW Baltic 2 (tidigare kallad Kriegers Flak), som levererar el sedan 2015, och Vattenfalls Kriegers Flak OWF på danska sidan, som senast 2020 ska vara fullt driftsatt.

”Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv” är vi mycket tydliga med att utbyggnaden av vindparker till havs, i kombination med EU:s krav på en integrerad europeisk elmarknad, ställer högre krav på elnätets infrastruktur. Vi anser att nätet i framtiden behöver bestå av noder dit olika typer av havsenergi kan anslutas. Via redundanta transmissionsvägar kopplar man sedan samman näten mellan hav och land.

Nätet behöver bli mer intelligent för att kunna anpassa sig till de förändringar som förnybar energi skapar. Det här området inkluderar kabeltillverkning, transformatorteknik, kraftelektronik och transmissionslösningar baserade på HVDC-teknik. Det kan också handla om kabelförläggning och kabelskydd i miljöer med låga våghöjder och is, samt hur näten repareras och underhålls. Här är Sverige kompetens- och forskningsmässigt mycket väl rustat vad gäller storskalig industri, små teknikintensiva avknoppningsföretag och forskning inom både institut och akademi.

Danmark och Tyskland börjar alltså nu, det är hög tid för Sverige att vara med och forma det havsbaserade elnätet i Östersjön.