Energimyndigheten har öppnat en ny utlysning kopplat till vattenkraft. Omkring 15 miljoner är avsatta för de företag och organisationer som söker stöd för projekt med fokus på system- och miljörelaterade frågor kopplat till vattenkraftområdet.

Programmets syfte är att bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem. De prioriterade insatserna inom programmet kan delas in efter tre olika integrerade utmaningsområden.

  • Vattenkraften som en reglerande resurs
  • Vattenkraftens miljöpåverkan
  • Vattenkraften som säker och effektiv energiresurs

Projekt kan starta tidigast 1 juli 2019 och som längst pågå till 31 december 2021.
Sista ansökningsdag är 6 mars 2019!

Mer information