Under sommaren lanserade Energimyndigheten sin strategi för havsenergi där man utgått ifrån en gemensam målbild och strategi för forskning, stöd och insatser. Syftet med strategin är att öka helhetsperspektivet, effektiviteten och kundnyttan som i sin tur ska underlätta arbetet vid prioriteringar och nya insatser i framtiden.

Vågenergi
I somras lanserades havsenergistrategin av Energimyndigheten och tanken är att öka helhetsbilden, effektiviteten och kundnyttan samtidigt som man vill underlätta vid framtida prioriteringsfrågor och insatser. Man lyfter fram ett antal positiva egenskaper med havsenergi:

  • En stor och outnyttjad energiresurs, dock med en tydlig geografisk indelning
  • Förhållandevis jämn elproduktion, havsenergi kan ge positiva effekter i elsystemet.
  • Kan byggas där det inte syns
  • Möjliga positiva miljöeffekter (framförallt vågkraft) i form av t.ex. revbildning, reservat för marin fauna.
  • I Sverige finns framgångsrika forskare och företag inom området, i vissa fall världsledande
  • Det finns stark kompetens inom komplementära näringar (exempelvis energi-, tillverknings- och offshoreindustrin)
  • Ökande grad av samarbeten mellan utvecklingsbolagen

Vidare skriver Energimyndigheten att havsenergiteknik befinner sig i en utvecklingsfas. Man lyfter fram det faktum att Sverige tillhör en av få nationer (Frankrike, Storbritannien, Kina, Japan, Kanada, USA och Holland är övriga) med större installationer av havsenergiteknik genomförda och hänvisar till tidigare rapporter från bland annat Ocean Energy Forum samt den strategiska kartläggningen av havsenergi som vi tidigare nämnt här på hemsidan.

I en potentiell värdekedja lyfter man bland annat fram flera medlemmar av OffshoreVäst, vår värdorganisation RISE och även Testsite Skagerrak. Man visar upp sin egen stödfunktion med diagram över ett antal olika mottagare som fått finansiell support, framförallt vad gäller utveckling av vågkraft. Energimyndigheten listar också branschens syn på FOI-behov inom havsenergiområdet utifrån ett europeiskt respektive svensk perspektiv (havsenergiforum). Detta och en hel del annat hittar du i rapporten som finns att läsa här:

Energimyndighetens Havsenergistrategi

Nästa steg för Energimyndigheten innebär att följa upp och eventuellt uppdatera strategin samt forsknings- och innovationsprogrammet Marin energiomvandling.