bild1 bild3-anne bild5

Den workshop om brand och brandsäkerhet i vindturbiner som hölls i Köpenhamn den 20 september var välbesökt. Företrädare från Vattenfall, Gamesa, Vestas och Enercon representerade vindindustrin. Experter inom brandsäkerhet, såväl från industri så som forskning fanns också på plats.

Läs mer