CorPower Ocean C3 (t.v) och Minesto deep green kite (t.h)

Tidigare idag annonserade vår medlem CorPower Ocean att man klarat av en steg 3 demonstration på Orkney-öarna vilket innebär ett genombrott för vågkraft. “Det är ett stort steg på vägen mot konkurrenskraftig, ren och förutsägbar el från våra hav” skriver Patrik Möller, VD på CorPower.

En annan av våra medlemmar från havsenergisektorn – Minesto, meddelade på morgonen att man för första gången uppnått initial elproduktion med sitt första kraftverk i kommersiell skala under driftsättningsprogrammet av bolagets banbrytande havsenergiprojekt i Wales. I ett pressmeddelande citeras deras VD Martin Edlund så här:

“Vi går in i en ny era av förnybar energiproduktion och Minesto ligger i framkant av den utvecklingen. Prestationerna i Wales under de senaste månaderna gör oss övertygade om att vår unika teknologi fungerar i långsamma havsströmmar och därmed tillför förutsägbarhet och tillförlitlighet till energimixen.”

För fullständiga pressmeddelanden, se Ocean Energy Swedens hemsida