RISE ska tillsammans med svenska aktörer ta fram en eldriven arbetsbåt för att minska miljöpåverkan vid service av vindkraftturbiner till havs.

​I en artikel av NyTeknik publicerad idag (12/9) skriver man om idén att utveckla eldrivna arbetsbåtar som ska användas vid service och underhåll av vindkraftturbiner till havs. RISE (Research Institutes of Sweden) söker nu finansiering från Energimyndigheten i hopp om att påbörja en förstudie.

RISE projektledare Stefan Ivarsson från divisionen Säkerhet & Transport citeras av NyTeknik:

“Projektpartnern Vattenfall, som äger vindkraftverk, har insett att om de ska kunna vara 100 procent förnybara måste de även tänka på drift och underhållsinfrastruktur. Då kan de inte ha arbetsbåtar som spyr ut koldioxid, kväve, svavel och partiklar.”

Läs hela artikeln på NyTeknik.se

Källa:
NyTeknik