Den 5 april bjöd Automation region in till ett fullspäckat frukostmöte på tema AR/VR. Eventet som tog plats på Svenska Mässan i Göteborg innehöll både ett seminarium med presentationer av byBrick och ABB FACTS samt en efterföljande miniexpo där deltagarna fick testa olika AR/VR applikationer. Förmiddagen avslutades med workshopen ”Digitaliserade hav” där OffshoreVäst stod värd.
AR & VR i fokus

Den 5 april bjöd Automation Region in till en fullspäckad förmiddag i digitaliseringens tecken. Fokus låg på Augumented (AR) och Virtual Reality (VR), det vill säga förstärkt och virtuell verklighet. Morgonen inleddes med en inspirerande föreläsning av Elin Sjöström, teamleader på byBrick, som berättade om hur dessa tekniker redan idag används och hur de på sikt kan utgöra en brygga mellan människa och maskin. Med avstamp i befintliga och välkända applikationer som Pokemon Go visade hon den framtida potentialen och redan påbörjade utvecklingen till mer komplexa och samhällsomvälvande användningsområden. Utvecklingen går i rasande takt och när till exempel mjukvaran paketeras i linser, kan användningen av denna teknik användas i medicinska och industriella tillämpningar men också bli ett vanligt inslag i vår framtida vardag – inte nödvändigtvis genom att enbart lägga till informationslager, men t.ex. genom att ta bort störande moment.

Frågan om hur AR och VR kan användas inom industrin var något som nästa två talare från ABB fokuserade på. Anders Abakken och Jeton Aliu var inbjudna för att ge ett konkreta exempel på hur de har tagit till sig teknikerna och inspirerats av spelvärlden för att förbättra sin verksamhet. ABB FACTS levererar unika anläggningar som möjliggör ökad kapacitet i kraftsystemen och förbättrar den elektriska stabiliteten i näten. Genom så kallad ”gamification” har företaget på snabb tid lyckats att lyfta in sina CAD-modeller i VR-miljö vilket möjliggör att de kan visualisera och visa sina anläggningar på samma sätt som i ett spel. Detta har gjort det möjligt för förtaget att kommunicera såväl internt som med sina kunder och underleverantörer på ett helt nytt sätt samt konstruera, utvärdera och presentera sina anläggningar i 3D långt innan bygget har dragit igång. Resultatet är en snabbare och mer kostnadseffektiv process, som levererar en bättre produkt.

Workshopen ”Digitaliserade hav” fokuserade bland annat på hur AR/VR och andra digitaliseringslösningar kan användas inom Offshore-industrin och inleddes av Håkan Sparrman, Alkit Communications. Han talade om digitaliseringens bredd och olika beståndsdelar och följdes sedan upp av byBrick, som aktiverade deltagarna med en diskussionsövning om den framtida offshoreindustrins utmaningar och möjligheter. Slutprodukten blir i ABB FACTS fall både mer kostnadseffektiv och tas fram snabbare när människor ser i virtuell miljö hur olika discipliner ska fungera tillsammans. Det är digitalisering i vår tid här och nu.

Till musik komponerad av AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist), en algoritm för komposition av musik som är registrerad och erkänd som kompositör, fick deltagarna också diskutera utifrån olika perspektiv om hur framtidens förutsättningar, förändringar och utmaningar kommer att se ut. Vilka nya branscher kommer att ta plats i havet? Kommer vi att provköra alla våra offshore-anläggningar i virtuell miljö innan vi bygger dessa? Kommer vi kunna analysera påverkan på miljön och ekosystemet på ett bättre och holistiskt sätt? Många visioner beskrevs: Vi kommer kunna visualisera det icke-visuella! Vi kommer designa beslutsprocesser, som utgår ifrån rätt prioritering, som är mera kvalificerad och snabbare! Logistiken kommer kunna förtätas med automatiseringens hjälp. Men hur bevisar de nya systemen sin säkerhet och sin integritet? Hur ska morgondagens kompetensförsörjning ske? Kommer det krävas ett interdisciplinärt perspektiv jämt eller hur kommer vi lyckas fortsätta bygga spetskompetens och inkludera den i helheten? Utmaningarna är många, vinsterna kanske fler. Låt oss fortsätta bygga med hjälp av förstärkt och virtuell verklighet!

Eventet i sin helhet var en del av samverkansprojektet FORT – nya värdekedjor inom Offshore, som arbetar för att stärka teknik- och industriutvecklingen inom offshoreområdet.