Join us online at Tech Tuesday!

Join us online for Tech Tuesday ! SeaTwirl’s innovative design will totally change the view of what offshore wind turbines will look like in the future. Our vision is to become a global leader in floating offshore wind power. SeaTwirl S1 which operates outside...

Höjdpunkter från Årskonferensen

Den 23–24 januari arrangerades OffshoreVästs årskonferens i Göteborg där inbjudna deltagare samlades på Kviberg Park & Hotell. Konferensen fokuserade kring internationella affärsmöjligheter och erbjöd många intressanta inspel och diskussioner kring samverkan och...

PERISCOPE FORUM 2019

Du som är medlem i OffshoreVäst är välkommen att delta under PERISCOPE FORUM 2019 i Bryssel den 5 november. I fokus står bland annat globalt ledarskap inom blå ekonomi med särskild inriktning på Nordsjöområdet och EU-program för 2030. Programpunkterna för dagen berör...