SMART Ocean

Offshoreväst går in i nästa fas, växlar upp  och blir en av drivkrafterna inom SMART Ocean (Sustainable Marine Aquaculture & Renewable Technologies Ocean). SMART Ocean kommer att skapa värde i det regionala innovationssystem genom att etablera en marin...