SeaTwirl beviljas patent i USA

Vår medlem tillika vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelade igår (8/1) att man beviljats ett patent i USA för en lagringslösning av rörelseenergi som kan optimera rotationshastigheten på vindkraftverket. Ett problem med vindkraft är de spänningsförändringar som uppstår...

DIAB – med fokus på subsea

Vår medlem DIAB arbetar inom flera områden, bland annat Subsea. Vill du veta mer om deras arbete finns en PDF som ger en bra inblick och översikt av deras verksamhet. Tryck på knappen nedan för att öppna dokumentet: DIAB...

Slutpresentation för Marine Design Project 2017

Nästa vecka öppnar Chalmers dörrarna till årets slutpresentationer för det maritima designprojektet som är en del av masterprogrammet Naval Architecture and Ocean Engineering. Studenterna har fått i uppgift att föreslå en konceptuell design av ett skepp eller en yacht...