Svensk utlysning för hållbar havsenergi

Energimyndigheten har öppnat en utlysning för havsenergi värd 30 miljoner SEK. Konkret innebär det en möjlighet för dig som arbetar med vågkraft, strömkraft eller salt- och temperaturgradientkraft. För att kunna ansöka om finansiella medel behöver ditt projekt bidra...

LIGHTers stora utlysning 2019

LIGHTer har öppnat sin stora utlysning för 2019 och uppmanar nu företag, institut, universitet, högskolor och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige att skicka in ansökningar. Syftet med utlysningen är att stärka svensk konkurrenskraft inom...

VGR erbjuder forskningsstöd

Den 1 januari öppnar utlysningen till Västra Götalandsregionen FoU-kort avancerat, ett stöd som går att söka till forskningsprojekt som ska hjälpa företag. Nytt för denna gång är att maxbeloppet som kan sökas har höjts till 700 000 kronor. Tanken är att VGR genom sitt...

Havsenergi i fokus på WavEC

Tidigare i veckan var vår WP-ledare Pierre Ingmarsson på plats i Lissabon för WavECs årskonferens där han talade om havsenergi och innovation. Som moderator ledde han även en paneldiskussion som inkluderade våra medlemmar RISE och CorPower Ocean.  Seminariedagen i...

SCOOT söker koordinator

Swedish Centre for Ocean Observing Technology (SCOOT) är ett initiativ kring moderna metoder för mätningar i havet. Bakom SCOOT står ett konsortium bestående av GU, MMT Sweden AB och SMHI, samt en referensgrupp med representanter för förvaltning, forskningsinstitut...