Avtal tecknat mellan SeaTwirl och Haugalund Kraft

SeaTwirl som håller på att utveckla sin prototyp SeaTwirl S2 ser just nu över alternativ för installationen av denna. Enligt uppgift är området kring norska Haugesund en möjlighet utifrån platsens lämplighet och man har därför skrivit avtal med Haugalund Kraft som...

En bra dag för havsenergi

Tidigare idag annonserade vår medlem CorPower Ocean att man klarat av en steg 3 demonstration på Orkney-öarna vilket innebär ett genombrott för vågkraft. “Det är ett stort steg på vägen mot konkurrenskraftig, ren och förutsägbar el från våra hav” skriver...

RiaSoR II med nya publikationer

Projektet RiaSoR II har publicerat fyra nya dokument i juli. Du finner samtliga i PDF-format på RiaSoRs hemsida där de också är tillgängliga för nedladdning: http://riasor.com “Rapporterna ger vägledning för hur man ökar tillförlitligheten av havsenergienheter genom...

Ocean Energy Sweden samlar svenska värdekedjan

Den 7 juni samlade vårt nätverk Ocean Energy Sweden den svenska värdekedjan inom havsenergisektorn. Omkring 40 personer var på plats och på agendan stod bland annat Energimyndighetens havsenergiprogram, vikten av samarbete samt svenska test siter. Läs hela...