SeaTwirl som håller på att utveckla sin prototyp SeaTwirl S2 ser just nu över alternativ för installationen av denna. Enligt uppgift är området kring norska Haugesund en möjlighet utifrån platsens lämplighet och man har därför skrivit avtal med Haugalund Kraft som kommer att köpa elen som produceras av prototypen – om man nu väljer att installera den där. I ett pressmeddelande idag citeras SeaTwirls VD Gabriel Strängberg så här:

“SeaTwirl S2 är den fullskaliga enheten med en turbineffekt på 1 MW som vi håller på att utveckla och som vi planerar att installera i havet 2020. Genom el-avtalet med Haugaland Kraft tar vi ytterligare ett steg mot att realisera den planen.”

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: roger.cederberg@ventures.gu.se