Avtal tecknat mellan SeaTwirl och Haugalund Kraft

SeaTwirl som håller på att utveckla sin prototyp SeaTwirl S2 ser just nu över alternativ för installationen av denna. Enligt uppgift är området kring norska Haugesund en möjlighet utifrån platsens lämplighet och man har därför skrivit avtal med Haugalund Kraft som...

En bra dag för havsenergi

Tidigare idag annonserade vår medlem CorPower Ocean att man klarat av en steg 3 demonstration på Orkney-öarna vilket innebär ett genombrott för vågkraft. “Det är ett stort steg på vägen mot konkurrenskraftig, ren och förutsägbar el från våra hav” skriver...

Vindkraftparken Utgrunden nedmonterad

Den havsbaserade vindkraftparken Utgrunden (10,5 MW) belägen i närheten av Öland, har nu nedmonterats. Parken som var den äldsta av Vattenfalls havsbaserade vindparker, uppfördes år 2000 och förvärvades av Vattenfall 2006. Nedmonteringen som har pågått under en period...

Summering HTSC 2018

Inom ramen för FORT-projektet medverkade flera av våra medlemmar under september i HTSC 2018 (High Tech Steel Conference) i Västerås. Tillsammans presenterade man “Sustainable steel applications for offshore renewables – interesting innovations and development...

MHI Vestas skriver historia, lanserar ny vindturbin

I samband med Global Wind Summit i Hamburg, annonserade MHI Vestas i veckan att man lanserar en ny turbin – V164-10.0 MW. Det var på den stora vindkonferensen i Hamburg som Vestas släppte nyheten om en historisk vindkraftsturbin, nämligen V164-10.0 MW. Turbinen...