Årskonferensen samlade gamla som nya medlemmar från konsortiet och i fokus var bland annat undervattensteknik, nya marknader och pågående samt potentiella projekt för framtiden.
OffshoreVäst årskonferens 2017

Dag 1

Konferensen inleddes med ett par ord från vår processledare Erik Bunis innan han lämnade över till WP-ledarna. I tur och ordning fick de chansen att presentera sitt respektive arbetspaket (olja & gas, havsenergi, vindkraft, marin bioenergi, Offshore Academy). På grund av sjukdomar respektive pappaledighet tvingades dock Kerstin Hindrum och Erik att presentera två arbetspaket men klarade detta med bravur. Olyckligtvis fick också den planerade förste talaren Lars Karlbom, Energimyndigheten, lämna återbud på grund av sjukdom. Erik fick därför återigen agera stand-in och gav en övergripande summering av Sveriges havsenergistrategi.

Efter en mycket trevlig lunch med intensivt nätverkande bland de på plats fortsatte dagen med nästa talare på tur, Sigma Energy & Marine, som med erfarenhet från olja & gas applicerar sin kunskap på nya arbetsområden. Man presenterade framförallt sina två pågående förstudier som OffshoreVäst finansierar och där fokus låg på fiskodling:

”År 2050 kommer jordens befolkning närma sig 10 miljarder och samtidigt når världens hav sin gräns för det konventionella fisket vilket gör att fiskodlingar får allt större betydelse.”

Man menade att samtidigt som detta sker vill exempelvis Norge inte ge ut nya tillstånd för fiskodling i fjordarna och därför ökar nu intresset för offshore. Den andra pågående förstudien berörde kraftöverföringssystem för vågkraftsanläggningar och ett par olika koncept presenterades kortfattat. Pontus Mellgren från Ocean Elements deltar också i förstudien och menade att det finns traditionellt sett två typer av förankring: ”spread mooring och turret mooring.”

Martin Örgård, Sigma Energy & Marine, poängterade vikten av utvecklad förnybar energi där havet har en stor roll att fylla. Han berättade också om kabelns roll i sammanhanget där skillnaden mellan exempelvis olja & gas och vågenergi är att man i det förstnämnda fallet vill ha stabilitet och minimera rörelsen, medan man i vågkraft ”Behöver få ett mer flexibelt system.” samt att ”Man måste vara medveten om olika typer av begränsningar för det kommer inte finnas en universell lösning för alla djup, en viss vågkraftsteknik fungerar istället för en viss typ av miljö.”

Näste talare var Emiliano Pinori från RISE. Han berättade om det europeiska projektet OCEANIC som fokuserar på antikorrosion och anti-fouling och visade bland annat upp en Youtube-video som finns att hitta tillsammans med mer information om projektet här.

Efter detta var det tid för Anders Wickström, FlowOcean, som kom in med ett sent intresse om att få tala på konferensen och därför inte fanns med i den ursprungliga agendan. Han berättade om företagets arbete innehållandes bland annat en plug & play funktion:

”[…] Koppla den till leden på bojen, koppla in de elektriska kablarna och tryck på startknappen och så har vi ström.”

Anders slog ett slag för vindkraft och samarbete där han avslutade sin presentation med en uppmaning om att påbörja en svensk förstudie innehållandes svenska företag och organisationer som i sin tur ska leda till ett utvecklingsprojekt:

”[…] säkra Sveriges elförsörjning när kärnkraften stängs ner! Vi måste utnyttja vindresurserna till havs, låt oss hitta finansiering till en förstudie över hur en svensk kraftsamling kan se ut!”

Nästa talare var Åke Rohlén, Arctic marine solutions. Arktis var ett självklart fokus och han poängterade att det inte finns ett Arktis utan flera beroende på användningsområde. Själva territoriet styrs av stormakterna Kina, Ryssland samt… Norge, som han menade på var väldigt måna om sina intressen där: ”Norges framtid som olja & gas-nation ligger till stor del i Arktis.”

Åke ansåg att Sverige hade en roll att fylla i det fortsatta arbetet på Arktis:

Arktis utveckling… det här är väldigt känsligt, men man ska inte glömma att det är stater som bestämmer om man ska jobba i Arktis eller inte. Om man nu ändå ska arbeta är det viktigt att arbeta hållbart, något som det också står om i Sveriges strategi.”

Jonas Ringsberg, Chalmers, lyfte något som även Sigma var inne på under sin presentation, nämligen att havets utmaningar ställer särskilda krav på havsenergisektorn där det inte finns någon universell teknisk lösning utan att vi ”Måste kolla på varje specifikt fall och sedan anpassa oss.”

Samarbete var också en viktig punkt där Jonas talade om transparens och kommunikation men också integritet. Detta i form av att man ska vara öppen med vad man vet, dela med sig av sina resultat men samtidigt sätta gränser för vad man vill och inte vill delge eller samarbeta kring.

Något annat som nämndes var The Marine Design Project där Chalmers varje höst låter exjobbare arbeta för en kunds räkning. Kontakta vår WP-ledare Martin Schreuder om du och ditt företag är intresserat!

Dag 1 av årskonferensen avrundades som planerat med workshops i grupper av fyra med en indelning baserat på fokusområde.

Summering Workshops:

Testsites/testbäddar

Fokus på Testsite Skagerrak där Kerstin Hindrum berättade för workshop-gruppen om nuläget där. Känner du till eller är du ett företag med behov att testa någonting där, hör gärna av dig till Kerstin!

Digitalisering, Big data

I gruppen var man överens om att det finns väldigt mycket att göra inom OffshoreVästs arbetsområden, exempelvis vad gäller korrosionsteknik och utplacering av vind- och vågkraftsverk. En potentiell förstudie inom Offshoreväst nämndes där vi kanske kan arbeta med digitalisering med ett eller flera företag.

Offshore grid och kablar

”Mer och mer renewables påverkar nätet, som leder till nät ute till havs för att ansluta länder med varandra.” sa Tanja Tränkle, WP-ledare Vindkraft. Det talades i gruppen om att man kanske kan göra en workshop där vi kan undersöka vad vi kan göra och var man står just nu vad gäller infrastruktur till havs och offshore.

Innovationssystemet

”Vi såg mer hinder än möjligheter och frågade oss när vi lämnar över stafettpinnarna så vi inte konkurrerar ut varandra, vi tror att Offshoreväst kan vara en plattform som synliggör var och hur vi samverkar.” sa Erik Bunis, processledare OffshoreVäst.

Sist men inte minst. Innan det var tid för middag fick alla deltagare en aptitretare i form av hemgjorda potatischips med löjrom gjorda av Håkan Thörnström, stjärnkock och grundare av Thörnströms kök i Göteborg. Ett mycket populärt inslag i årskonferensen!

Dag 2:

Konferensens andra dag inleddes med att Anders Höfnell från Lloyds Register utropades som vinnare i tävlingen som ”Offshoreväst ambassadör”. Detta efter att ha delat en status på LinkedIN om närvaron på årskonferensen och avslutat med “#offshorevast”.

Första talare var sedan enligt schemat Roger Berg, SAAB KOCKUMS. Han höll en presentation om företagets olika arbetsområden med fokus på undervattensteknik:

”Vi gör ubåtar, vi gör AWP, luftoberoende framdrivningssystem för ubåtar, olika undervattensfarkoster, ROV-er, obemannade fartyg, överbyggnader i kolfiber komposit, massa system inom det marina området […] ”

Något annat som nämndes var undervattensagendan NRIA-U (National Research and Innovation Agenda for Underwater technology) som tagits fram med syfte att synliggöra det undervattenstekniska området och stärka det. Även Subtech Sweden, Swedish Maritime Robotic Center (SMARC) och WASP (Wallenberg Autonomous Systems and Software Program) redovisades i korthet.

Roger lyfte fram att “Sverige har en unik förmåga, kompetens och även företag och organisationer kopplade till undervattensteknik.”

Chris Moyle, Norsk Hydro (tidigare SAPA). Han delade med sig av sin kunskap om aluminium och försökte slå hål på ett antal fördomar han möter om materialet: ”Things we often hear: it’s weak, it corrodes, it’s expensive, it’s flammable […] Aluminium has developed a lot.”

Chris menade att aluminium kan vara en lösning på väldigt många problem men att man måste veta vad man ska göra av det, att jämföra kostnaden för stål kontra aluminium som råmaterial är nämligen ingen idé då stål givetvis är billigare. Skillnaden menade han var om man såg på själva användningen dvs. slutprodukten:

”Just comparing aluminum to steel, comparing 1 ton… then aluminum is expensive, but you need to look at value not just the material in itself, what can you do with it?”

Chris visade också att aluminium inte bara kan, utan faktiskt används på olika sätt idag vad gäller vindkraftverk.

Konferensen avslutades med ett par ord från Erik Bunis och Kerstin Hindrum, där den senare gav en tillbakablick över åren som OffshoreVäst varit verksamt och poängterade vikten av kunskap och erfarenhetsutbyte:

”Vinnova tyckte vi var för breda men jag tycker att jag har fått rätt för den här bredden behövs, man överför kunskap från olja och gas till t.ex. vindkraft och havsenergi men också vice versa. Vi hittar samarbetsnoder som t.ex. det här med undervattensteknik som tillsammans med lättvikt var något som vi tidigt identifierade i OffshoreVäst […]  Det handlar om kunskap, kompetens och erfarenhetsutbyte.”

Slutligen vill vi tacka alla som deltog på konferensen och därmed bidrog till ännu ett väldigt lyckat OffshoreVäst-evenemang med flera intressanta talare och diskussionspunkter!

Värt att veta är att du som medlem kan ta del av deltagarlista samt presentationsmaterialet i efterhand i form av PDFer som finns att hitta på vår teamwebbplats.

Konferens-mingel
Aspenäs Herrgård 2017
Of course on Course
Sigma Energy & Marine