Folder Testsite Skagerrak
 

Efter att tidigare i år ha säkrat ett planeringsbidrag av Vinnova fortsätter planeringsarbetet med Testsite Skagerrak. Just nu planerar vi samordning och utveckling av havsbaserade testområden utanför Lysekil och Orust. Ett planeringsprojekt har startat och den sista augusti har projektgruppen och dess referensgrupp ett inledande möte. Projektet kommer bland annat att identifiera och analysera behovet av infrastruktur, tillstånd, samarbetsbehov med andra siter i Europa men också föra diskussioner med företag och forskare om konkreta test- och demoprojekt. Arbetet kommer att avrapporteras under våren.

För mer information eller diskussion om konkreta testbehov, kontakta våra WP-ledare Kerstin Hindrum (RISE) eller Anne Gunnäs (Lysekils kommun) som ansvarar för utvecklingsarbetet.