För att vi skall få en så rättvisande bild som möjligt över företagens tankar, planer och åsikter strävar vi hela tiden efter att få med så många som möjligt i vårt agendaarbete. Vi har fram till i dag haft kontakt i någon form (mail, enkätsvar, intervjuer och workshops) med drygt 100 företag med olika typer av verksamhet som är eller skulle kunna bli relaterad till havsbaserad energiproduktion eller havsbaserade elnät. Något som varit extra positivt är att vi fått in en bredd av företag och organisationer med många olika typer av verksamheter. Ser man på det lite mer statistiskt har antalet verksamheter fördelat sig enligt följande: