Aktiviteter/Rapporter

Ta del av tidigare publikationer och projekt från OffshoreVäst
PublikationerProjekt

Publikationer

Se tidigare publikationer från OffshoreVäst.

2018

Folder Testsite Skagerrak  – OffshoreVäst 2018

2017

Havsbaserad vindkraft i södra Sverige – Mycket mer än bara el – OffshoreVäst (Vindenergitillhavs) november 2017

2016

Strategisk Innovationsagenda för Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv – OffshoreVäst (Vindenergitillhavs) april 2016

Vitbok om lättviktsfartyg och vinterförhållanden slutrapport  – OffshoreVäst/S-Läss november 2015

Du kan också välja att öppna en blädderbar version via denna länk: http://www.e-flip.se/customer/lattviktsfartyg/

2015

Fire Safety in Offshore Wind Turbines – digital – OffshoreVäst/SP 2016

Nu finns rapporten för Fire Safety in Offshore Wind Turbines tillgänglig för nedladdning.

Guide till konsortiesamverkan inom offshorebranschen – OffshoreVäst 2015-01-29
Rapporten som är framtagen av OffshoreVäst redogör gör branschens förutsättningar och de möjligheter som konsortiesamverkan medför. Rapporten diskuterar också hur denna samverkan kan ske.

Vägledning till regelverken Offshore Olja och Gas – OffshoreVäst 2015-11-20
På initiativ av OffshoreVäst har detta dokument tagits fram för att presentera grundläggande begrepp inom offshore olja- och gasindustrin, klarlägga hur dess lagar och regelverk ser ut, och såvitt det är möjligt, att beskriva vad alltihopa betyder för den som vill leverera produkter till industrin.

International Knowledge Transfer for Advancing OffshoreVäst – OffshoreVäst/LightSwitch 2015

2014

Inventory offshore education report – Chalmers tekniska högskola 4/25/2014

Projekt

Se tidigare projekt inom OffshoreVäst:

Testsite Skagerrak

Är tänkt att bli ett demonstrationsområde för hållbar marin- och maritim innovation. Vi vill bygga ett partnerskap mellan teknikutvecklare, underleverantörer, forskning och offentlig verksamhet. 

WaveBoost

Syftar till att förbättra tillförlitligheten och prestandan hos vågenergi-konverterare och förväntas öka energiproduktionen, reducera CAPEX samt förbättra elnätsintegrationen av vågenergiparker.

ELBE

Klustersamverkan där huvudsyftet är att ge support och öka möjligheterna för småföretag i Europa att nå ut på internationella marknader inom förnybar blå energi. OffshoreVäst medverkar också i projektfas 2.

PERISCOPE

Internationellt innovationssamarbete inom det maritima området i Nordsjöregionen. Projektet som startade hösten 2017 har inledningsvis satt fokus på att identifiera trender och utvecklingsområden.

FORT

Har som mål att stärka teknik– och industriutveckling inom offshoreområdet. Detta ska uppnås genom samarbete med andra expertområden som arbetar med t.ex. lättvikt, digitalisering och automation.

Västsvensk Subsea

Tillsammans med Business Region Göteborg skapade vi ett svenskt nätverk med fokus på undervattensteknik. Utöver seminarier diskuteras gemensamma utmaningar med fokus på subsea-området.

Påverkansplattform för förnybar energi till havs

Syftet var att etablera oss i olika europeiska organ som har inflytande på satsningar inom H2020 men också att vi på hemmaplan skapar ett starkt samarbete mellan intressenter inom området. 

Strategisk innovationsagenda för vindenergi och elnät till havs

Visionen, målen för 2030 och fokusområden för innovation och utveckling, som har tagits fram i samarbete med ett stort antal företag från industrin, är sammanställd i ett kompakt format.

MaRINET 2

En fortsättning på MaRINET som finansieras genom Horizon 2020. Projektet som är snäppet större än sin föregångare, syftar till att accelerera utvecklingen av havsenergisektorns teknologier.

Oceanic

Huvudsyftet var att utveckla en bottenfärgs-  och korrosionsskyddande yta med en förväntad livstid på 10 år. Förutom ökad livslängd var målet att uppnå en konomiskt så väl som miljömässigt hållbart produkt. 

Dynamiska lågvoltskablar

Kabeltillverkaren NKT utvecklar en ny generation kablar för att tillgodose de unika kraven för våg- och tidvattenergi. I detta projekt samverkade man med svenska teknikutvecklare inom OffshoreVäst.

RiaSoR 2

Syftade till att etablera en praktiskt monitoreringsplattform och ett ramverk för att genom stora datamängder och hantering av denna kunna reducera nuvarande driftkostnader inom havsenergi.