Den 16 juni samlades vi för ett Agendaforum för att alla fick ta del av det samlade materialet, lyssna på inlägg från industriföreträdare, diskutera och föra det strategiska innovationsarbete för svensk havsenergi vidare.

Vi hade en givande dag med många intressanta presentationer och efterföljande diskussioner. Tack för er medverkan!

Vill du se presentationerna igen kan du göra det via länkarna nedan.

SIA Vind fortsatta arbetet/Tanja Tränkle
SIA Vind Info från företagen
Östersjöteknik/Göran Dalén
Havsvindforum/Matthias Rapp
SSAB Wind Energy projekt/Joakim Nyström

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta någon av oss:

Stefan Ivarsson
Scandinavian Wind
stefan.ivarsson@scandinavianwind.com
tel. 0706 91 05 50

Kerstin Hindrum
OffshoreVäst/SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,
kerstin.hindrum@sp.se
tel. 010 516 65 86

Henrik Aleryd
Innovatum
Henrik.aleryd@innovatum.se
tel 073-032 95 00

Tanja Tränkle
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Tanja.trankle@sp.se
tel. 010 516 57 19