NRIA-U 2016 är en agenda för svensk undervattensteknisk innovation för tiden fram till 2030. Målsättningen är att stärka förutsättningarna för nationell konkurrenskraft inom undervattensteknikområdet.

Undervattensteknik utgör en grundläggande förutsättning för att kunna kartlägga, bereda och genomföra projekt kopplade till havsresursutnyttjande och annan verksamhet i den marina miljön. Nyttorna finns bland annat i form av resursutnyttjande, säkerhetsmässiga nyttor, infrastrukturella nyttor och miljö-/kilmatnyttor.

NRIA-U är framtagen av nedanstående akademi, näringsliv och myndigheter, vilka tillsammans äger alla rättigheter till dokumentet.

  • Arbetsgrupp: representanter från Bassoe Technology, BTH, Chalmers, FMV, FOI, Göteborgs Universitet, KTH, Linnkonsult, MMT, Saab Kockums, Stockholms Universitet.
  • Referensgrupp: representater från ABB, Aker Solutions, Amlab, Caliterra/Datagrid, Consilium Marine & Safety, Deep Vision, DIAB, Embedded Art, FM 1 Ubåtsflottiljen, FM Dyk- och Navalmedicinska Center (FMDNC), FM Sjöstridsskolan, Försvarshögskolan, James Fisher Defence, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, LTH Teknisk geologi, Poseidon, Pöyry, Rolls-Royce, Roxtec, Saab Dynamics, Sjöpolisen, SP, SSPA, Stockholms Universitet, Svenskt Marintekniskt Forum, Swerea KIMAB, Trelleborg, Ångströmslaboratoriet.
  • Styrgrupp: representanter från ABB, FMV, FOI, KTH, Saab.

 

Mer information

Ladda ner agendan i PDF-format