Ocean Energy European Research Area Network (OCEANERA-NET) är avslutat och under två dagar i Edinburgh presenterades de olika projekten som har varit finansierade under perioden 2013 till 2017. Från Svenskt håll presenterades bla RiaSoR I och II som har svenska och regionala aktörer från värdekedjan att stödja utvecklingen av sektorn. Vi ser mycket positivt på att vi inom OffshoreVäst har lyckats involvera ett antal medlemsföretag i våra projekt som här kommer bidra till att accelerera lärkurvan inom sektorn.

Det svenska stödet till europeisk samverkan fortsätter, 2017 lanserades Ocean Energy ERA-NET Cofund (OCEANERA-NET COFUND) där det gemensamma initiativet består av samverkan mellan åtta organisationer från sex olika länder fram till 2021. Kontakta oss för att förstå mer hur ni som företag kan bli involverade för att bidra till att accelerera lärokurvan och förnybar energi till havs.

I takt med att tekniken inom tid- och vågkraft installeras och testas i relevanta havsmiljöer ökar lärdomarna och kostnaderna sjunker. Nu ser vi att allt fler teknikutvecklare lyckas få sina enheter installerade i haven runt omkring i Europa vilket innebär att viktiga delar av värdekedjan involveras i demonstrationsprojekt och det är genom underleverantörernas spetskompetenser och erfarenheter som lärokurvan får fart. De svenska utvecklarna har idag testobjekt i vatten utanför Norge, Skottland och Wales.

Pål Coldevin presenterar
Pål Coldevin (New Energy Solutions), Statoil, understryker denna viktiga utveckling genom att presentera hur lärokurvan inom flytande vind har accelererat de senaste åren där Statoil satsar på långsiktigt industriuppbyggnad genom att fokusera på kärnkomptenser, skala upp tekniken och investera i långsiktiga projekt.