Invitation

Welcome to the OffshoreVäst´s webinar on the EU Call for Small-scale demonstration projects!

Date: December 10th (14.00-15.00)

OffshoreVäst

Sveriges största innovationsplattform och kluster med fokus på teknik och utveckling inom offshoresektorn.

Vi skapar förutsättningar för blå tillväxt och hållbara lösningar!

Om oss

OffshoreVäst är ett kluster som drivs av våra medlemmarna och består av representanter från industri, akademi och myndigheter. Tillsammans utgör vi ett brett nätverk av olika expertiser som erbjuder nya kontakter och genererar affärer.

  • Vi uppnår detta genom samverkan, nätverkande, möten och projektutveckling.
  • Med ett tydligt fokus på förnybar energi och havsbaserad teknologi, tacklar OffshoreVäst den globala energiomställningen genom konkreta tekniska lösningar till havs.
  • Vi arbetar projektorienterat med teknikområden som digitalisering, undervattensteknik, service och underhåll för att främja blå tillväxt i hela sektorn.
  • Bred kompetens inom marin teknik, forskning och projektledning
  • Dynamisk struktur där vi utifrån medlemmarnas behov kan bygga upp undernätverk kring särskilda fokusområden.
  • OffshoreVäst utvecklas där nya behov uppstår. Vi håller oss uppdaterade inom våra fokusområden och nätverk så att vi förblir aktuella och i utvecklingens framkant.

Som medlem i OffshoreVäst betalar du ingen avgift. Medlemskapet bygger istället på ditt engagemang, där ett aktivt deltagande också leder till fler möjligheter – både för dig och svensk industriutveckling. Genom klustret hittar du både kontakter för samarbete och potentiella affärer.

Välkommen ombord du med!

Av medlemmar – för medlemmar

OffshoreVäst bygger på idén om styrka genom samverkan, där våra medlemmars behov men också engagemang är det som driver utvecklingen framåt.

Vi är OffshoreVäst

Möt medlemmar som CorPower och Devarion i vår artikelserie där vi intervjuat medlemmar inom OffshoreVäst.

Innovationsprocessen

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH PÅVERKAN

Vi bedriver en aktiv omvärldsbevakning som sprids till medlemmarna via nyhetsbrev, seminarier, workshops och personliga möten. Vi deltar också i olika forum på nationell och internationell nivå för att lyfta sektorns förutsättningar och behov, till exempel Ocean Energy Sweden, ETIP Ocean och inom ETIP Wind.

WORKSHOPS OCH MÖTEN

Innehållet i våra möten bygger på medlemmarnas och branschens
önskemål, behov, möjligheter och trender.

FÖRSTUDIER OCH FÖRPROJEKT

Omvärldsbevakning och workshopar resulterar ofta i att vi
initierar kortare förstudier där vi drar nytta av våra nätverk
och samarbetspartners både i Sverige och utomlands.

UPPVÄXLING OCH FINANSIERING

Vi arbetar för fortsatt medverkan i nationella program och
EU-finansiering. Vi stödjer också medlemmarna genom att
lotsa till olika program för finansiering och riskkapital inom
innovationsstödssystemet.

TEST OCH DEMO

Testbäddar verifierar funktionaliteten och borgar för kortare
utvecklingstider. Testerna kan göras med stöd av till exempel
Chalmers, Göteborgs Universitet, SSPA, RISE – Research Institutes
of Sweden eller Kristineberg – Marine Research and Innovation center.

KOMMERSIALISERING

En uppfinning blir en innovation först när den tas i bruk. Här kan du få hjälp
av aktörer som Business Region Göteborg, Innovatum Science Center eller
RISE SMF Support.

Nätverk, Möten och Mässor

I OffshoreVästs gemenskap diskuterar vi möjliga svar på gemensamma frågor och undersöker samarbetsmöjligheter inom klustret. Offshoresektorn har en viktig roll att spela i den fossilfria omställningen. Den bidrar till att stärka såväl utvecklingskraft som affärer.

Vi initierar också företagsmöten på plats hos företag och andra intressanta besöksmål som till exempel test- och demomiljöer.

Som medlem i OffshoreVäst får du synlighet både online och i verkliga livet. Vi deltar i mässor och på konferenser både i Sverige och utomlands.

Projektutveckling

Vi erbjuder projektstöd hela vägen
• Vi initierar förstudier som möjliggör både utveckling och finansieringsmöjligheter, både nationellt och internationellt.
• Vi gör testbäddar tillgängliga för att verifiera tekniken och tillsammans snabba på innovationsprocessen.
• Vi bistår med kompetens både inom projektledning och teknik.
• Vårt stora internationella kontaktnät ger möjlighet att hitta nya marknader och samarbetsparters.

Internationalisering

I OffshoreVäst arbetar vi globalt och har nära kontakt med kluster och organisationer i andra länder. På så sätt främjar vi gemensamma intressen.

  • Kontakter över nationsgränserna leder ofta till nya innovativa utvecklingsprojekt och affärsmöjligheter.
  • Inom EU underlättar vi samverkan med andra kluster och leverantörskedjor och kan hjälpa våra medlemmar att söka pengar.
  • Vi arbetar också för att göra internationella testbäddar tillgängliga för våra medlemmar och stärka regionens leverantörskedjor på den internationella arenan.

Våra nätverk

Ocean Energy Sweden
Ett affärsinriktat undernätverk
som samlar den svenska värdekedjan
inom havsenergisektorn.

Västsvensk Subsea
En samlingsplats för undervattensteknologi
och dess möjligheter.

Vindenergi till havs
Ett forum för diskussion
och utveckling med
seminarier och omvärldsanalyser.

Processledning

Fokusområden:
Värdorganisation och
processledning
Innovation och tillämpad
forskning
Internationalisering

Chalmers Tekniska Högskola

Fokusområden
Forskningsprojekt med
akademibas
Student- & doktorandprojekt
OffshoreAcademy
Länk till annan akademi

Lysekils Kommun

Fokusområden
Test och demo
Tillståndsfrågor
Kristineberg Center
Kommunkontakt

Innovatum

Fokusområden
Inkubator och arena
för entreprenörskap
Science Park

Business Region Göteborg

Fokusområden
Kommersialisering
Affärer
Internationalisering
Kommunkontakt