Photographer: Guido Schulmann, schulmann.tv


Fotograf: Guido Schulmann, schulmann.tv

Snart är det dags för vår och SP:s gemensamma konferens och workshop i Köpenhamn som kommer att handla om bränder i vindkraftsturbiner. Den 20 september kommer vi att befinna oss på Hilton Copenhagen Airport och där försöka få igång diskussioner mellan forskare, turbintillverkare och övrig industri för att ta oss framåt in i framtiden vad gäller vindkraftsteknik och brandrisker. Vårt event har uppmärksammats på flera håll och utöver vår media partner Fire Safety Search som publicerat en artikel: Fire Safety in Wind Power Stations an Unexplored Area, lyfter också Fire Engineering Magazine fram konferensen på sin hemsida.

Har du inte anmält dig till konferensen men är intresserad av denna är det hög tid eftersom sista anmälningsdag är nästa tisdag (13 september). Anmäl dig här!